Müdürümüz Kazım Ceylan Ahiliği Anlattı

 

 Müdürümüz Öğretim Görevlisi Kazım Ceylan ile Ahilik Teşkilatı programında Ahilik Kültürü'nü anlattı.

 
                Müdürümüz Öğretim Görevlisi Kazım Ceylan, Habertürk kanalında Cansu Canan Özgen'le Öteki Gündem'de Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Doç. Dr. Haşim Şahin ve Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Kazım Ceylan ile Ahilik Teşkilatı Programı'nda Ahilik Kültürü'nü anlattı.
                Ahiliğin esnaf teşkilatlanmasından ibaret olmadığını anlatan Ceylan, "Ahilik müslüman Türk'ün dünyaya sunduğu bir medeniyet projesinin adıdır. Devlet felsefesinin adı hayat tarzıdır" dedi. Kazım Ceylan, "Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanışma teşkilâtıdır. Aslen Horasan kökenli olup Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan Müslüman Türkmen halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Kendi kural ve kurulları vardır. Günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzendir. Ahi Evran'a Ahi Baba da denir. Bu medeniyet projesi Selçuklular döneminden itibaren Anadolu'da, Balkanlar'da, Türk dünyasında ve diğer kültür coğrafyamızda siyasi, sosyal, kültürel, dini, askeri, ekonomik alanlarda etkili olmuş Türk İslam Medeniyeti'nin oluşmasında temel teşkil etmiştir. Bu sebeple biz AEÜ Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak TİKA'nın desteği ile ahilik kültürünü her alanda anlatıyoruz"  dedi.
                Ahiliğin milli ve manevi köklerle buluştuğunu katıldığı programda anlatan Öğretim Görevlisi Kazım Ceylan, "Manevi ve milli köklerimizin olduğu ülkeleri Ahilikle buluşturmak istedik. Arzu ediyoruz ki, ahilik bütün Türk dünyasının ortak paydası olsun. Yeniden medeniyet inşa etmek isteyen kültür coğrafyamızın mihenk taşı olsun. Bu düşünce ile ahiliği dost ve kardeş ülkelerde tanıtmak için projeler geliştirdik" ifadelerini kullandı.

http://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/Cansu_canan.jpg