Müdürümüz Kazım Ceylan'ın Açıklaması

 

Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Müdürü Kazım Ceylan, Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksek Okulun’da katıldığı Ahiliğin Gelişim süreci programda Ahiliğin ’Türk Dünyasının Ortak Paydası’ olacağını söyledi.

Merkez Müdürümüz Kazım Ceylan, Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksek Okulun'da katıldığı Ahiliğin Gelişim süreci programda Ahiliğin 'Türk Dünyasının Ortak Paydası' olacağını söyledi. 

Ahiliğin Türk-İslam medeniyetinin en önemli ögesi olduğunu belirten Ceylan, "Ahilik sadece bir esnaf teşkilatlanması değildir. Ahilik aynı zamanda bir devlet ve hayat felsefesinin de adıdır. Ahilik Teşkilatı Selçuklular ve Osmanlılar döneminde sosyal, kültürel, siyasi, ekonomik, dini, askeri alanlarda da etkilenmiş ve sosyalleşmiş bir kurumdur" dedi. 

Ahilerin imanı amele dönüştürerek hayat içerisinde yer aldıklarını anlatan konuşmasında, "İmanı amele dönüştüren ahiler, karakterimizin ve ticaretimizin şekillenmesini sağlamışlardır. Anadolu'nun şekillenmesini Osmanlı'nın 'Cihan Devleti' olmasının temellerini atmışlardır. 

Bu sebeple ahilik, günümüzde de sadece 
Türkiye'de değil, bütünü ile kültür coğrafyamızda etkin hale getirilmesi, değerlerimizi paylaşan kardeş ve dost ülkelerle ortak payda oluşturmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Kapitalizmi ve Sosyalizmin kıskacında bunalan bütün insanlığın ahiliğin taşıdığı değerlere ihtiyacı vardır. 

İşte bu sebeple Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi olarak ahiliği Türk Dünyasının ve kültür dünyamızın ortak paydası yapabilmek amacı ile TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı)'nın desteği ile bir program dahilinde bilim adamları ile birlikte ahiliği her bölgede anlatacağız. Geçen yıl 
Tataristan'ın başkenti Kazan'da Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresinde Eskişehir'de Türk Dünyası bilgiler zirvesinde, Kazakistan-Almatı Kariyer Üniversitesinde, Makedonya-Üsküp Uluslar Arası Balkan Üniversitesiİspanya ve Fas'da medeniyetimizin en önemli dinamiği olarak ahiliği anlatmıştık" dedi. 

AHİLİK ÜNİVERSİTELERDE İLGİ GÖRDÜ 

Ahiliğin temel değerlerinin yurt dışında gidilen her bölgede ilgi gördüğünü ifade eden Kazım Ceylan, "Bu yılda yine TİKA'nın desteği ile 
AzerbaycanÖzbekistanTürkmenistanKırgızistan, Bosna-Hersek ve Romanya'da ahiliği anlatacağız. İnanıyoruz ki hız ve haz çağında ki insanlığın ahiliğin taşıdığı milli islami ve evrensel değerlere çok ihtiyacı vardır. Kapitalist sistemde ki aşırı hırsın da, sömürme olgusunun da, Sosyalist sistemde ki insanı horlayan ve aşağılayan insanı bir makine gibi gören maddeci anlayışında panzehiri ahiliktedir" ifadelerini kullandı. 

Meslek Yüksek Okulunda gerçekleşen konferans öğrencilerin soru bölümü ile devam etti. - 
KIRŞEHİR

http://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/ahilik-arastirma-merkezi-muduru-kazim-ceylan-7119996_x_o.jpg