Üniversitemiz Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi MüdürüÖğr. Gör. Kâzım Ceylan, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından 21 Aralık 2012 tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen"KSS Çözümleri Pazaryeri" “İşletme 2023; Cumhuriyetin 100. Yılında Kurumsal Sosyal Sorumluluk” etkinliğine “Ahilik ve Sosyal Sorumluluk” konulu konuşması ile katıldı.

İşletme 2023 şirketlerin yaratıcı iş fikirleri geliştirme ve hem maliyetlerini düşürmek hem de ekonomik, sosyal ve çevresel ihtiyaçlara çözüm sağlamak amacıyla tüm paydaşları ile birlikte hareket etme girişimidir. Türkiye’nin Stratejik Vizyonuna katkı sağlamak amacında olan sorumlu şirketlerin uluslararası arenada örnek olacak KSS çözümlerini sergilemek amacıyla düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin önde gelen şirketleri katıldı.

Etkinlikte işletme 2023 vizyonuna uygun olarak 3 farklı kategoride ödül verildi. Şirketlerin katılımcılar ile paylaştıkları KSS uygulamaları CorporateSocialResponsibility Europe (Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği) ulusal ortakları, UNDP ve kurumsal sosyal sorumluluk Uzmanlarından oluşan Değerlendirme Kurulu tarafından incelendi. Değerlendirme Kurulu’nca verilen ödüllerin yanı sıra katılımcıların oylaması ile seçilen KSS uygulamasına “Paydaş Ödülü”, Kurumsal Sosyal Sorumluluğun yaygınlaştırılması ve bilinç geliştirilmesi kapsamında liderlik eden şirketlere ise “Jüri Özel Ödülü” verildi. Son olarak ise İş Dünyası’nda İnsan Hakları Uygulaması Ödülü bu seneye özel bir ödül olarak verildi.

Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi MüdürüÖğr. Gör. Kâzım Ceylanetkinlikte “Ahilik ve sosyal sorumluluk” konusunda konuşmasını yaptı. Konuşmasında Ahilik ile ilgili bilgiler vererek kurumsal sosyal sorumluluğu; ” Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramı Dünya’da son yüzyıl içerisinde ortaya atılan bir yaklaşım tarzıdır. Bu biraz da batılı sistemlerin vicdanî sorumluluğunu azaltmak amacına yönelik olarak ortaya atılmıştır. Günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak uygulanmaya çalışılmaktadır. Dünya çapında faaliyet gösteren şirketlerin çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeleri insanlık açısından son derece önemlidir. Ancak Batı dünyası için yeni olan bu kavram bundan 800 yıl önce Anadolu’da Ahiler tarafından o zamanki dönem ve şartlar içerisinde başarıyla uygulanmıştır” diyerek dile getirdi.

Ahilik aynı zamanda bir kurumsal sosyal sorumluluk projesidir. Çünkü Ahiliğin anlamı olan kardeşlik ve cömertlik kavramları da bununla ilgilidir. Konuyla ilgili birçok örnek verilebilir.

Meselâ; Ahilikte üç şey açık üç şey de kapalıdır:
- Eliniz açık olacak, düşkünlere yardım için,
- Kapınız açık olacak, konuklar ve birşey istemeye gelenler için,
- Sofranız açık olacak, yoksullara, muhtaçlara yemek yedirmek için.

Ahilikte üç şey kapalı olacak:
Elinize sahip olacaksınız, başkasına kötülük etmemek, hırsızlık yapmamak için; dilinize sahip olacaksınız, yalan söylememek için; ve belinize sahip olacaksınız, başkalarının namusuna dokunmamak için.

Ahilikte bir “Orta Sandığı” uygulaması vardır. Bunun dünyada eşi benzeri yoktur. Ahi teşkilâtlarının önüne, büyük camiilerin uygun yerlerine sandık içine yardım amaçlı para konuluyor. İhtiyacı olanlar hiç kimseye minnet etmeden, mahcup olmadan, utanıp-sıkılmadan ihtiyacı kadar parayı kimse görmeden alıyor. İhtiyacını gideriyor. Daha sonra durumunu düzeltirse o para yerine konuluyor.

Ahiler sadece insanlara karşı değil, yaratılan diğer mahlûklara karşıda sorumluluk sahibiydiler. Ahiliğin dayandığı değerler sisteminde bir arı kovanındaki balı sonuna kadar boşaltamıyordunuz, çünkü orada arıların da hakkı vardı. Buzağılı bir ineği sonuna kadar sağamıyordunuz, çünkü orada buzağın da hakkı vardı. Nalsız bir beygire yük yükleyemiyordunuz, çünkü orada beygirin de hakkı vardı. İşte bizim medeniyetimiz çok ince bir medeniyet. Bir sevgi ve aşk medeniyeti. Anlıyoruz ki Ahiler, hayvanlara karşı da sorumluluk ahlâkıyla hareket etmişlerdir dedi.

Dedemden Öğütler (100 Yıllık Şirketler) ÖdülleriAhilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi MüdürümüzÖğr. Gör. Kâzım Ceylantarafından verildi.

Şekerci Cafer EROL (Sürdürülebilirlik Ödülü)

Güllüoğlu Karaköy Nadir Güllü (Sürdürülebilirlik Ödülü)

Vefa Bozacısı Sadık VEFA (Sürdürülebilirlik Ödülü)