Üniversitemiz Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, İslam Tarihi Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)’nin katkılarıyla 19-20 Eylül 2012 tarihinde 2. Uluslararası Ahilik Sempozyumu ve Ahi Evran’ın ölümünün 750. yılı vesilesiyle 21 Eylül 2012 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi ve Ahi Evran Üniversitesi işbirliğinde “Ahiliğe Genç Bakışlar” konulu ulusal öğrenci sempozyumu düzenlendi. Her iki sempozyum bildiri kitapları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğinde basılarak dağıtılmaya başlandı.
2 cilt halinde basılan ve bin otuz altı sayfalık bir içeriğe sahip olan 2. Uluslararası Ahilik Sempozyumu bildiri kitabında doksana yakın ulusal ve uluslararası bilim insanının Ahilik konusunda çok değerli çalışmaları bulunuyor. “Ahiliğin Temelleri”, “Ahilik ve Ahiliğin Merkezi Olarak Kırşehir”, “Kültür Coğrafyamızda Ahilik”, “Ahilikte Sosyal Hayat ve Kadın”, “Kültür ve Medeniyetin Oluşmasında Ahilik” gibi çeşitli ana başlıklar ile açılış ve kapanış konuşmalarını kapsayan kitapların dışında bir de Ahiliğe Genç Bakışlar Sempozyumu bildiri kitabı bulunuyor. İki yüz otuz dokuz sayfa içeriğe sahip olan kitap sempozyum çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren başta “Ahilik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk”, “Ahiliğe Farklı Bir Bakış: XVI. Yüzyıl Türkiyesi’nde Ahi Adlı Yerleşmeler ve Zaviyeler”, “ Fütüvvet Geleneği ve Ahiliğin Gerekleri Çerçevesinde İdeal İnsan Tipi” başlıklı bildiriler olmak üzere öğrencilerin sempozyumda sunduğu on dört bildiriden oluşuyor.
2. Uluslararası Ahilik Sempozyumu ve Ahiliğe Genç Bakışlar Sempozyumu Bildiri kitapları üniversitemizin desteğinde 2013 yılı Ocak ayı itibarıyla Türkiye genelindeki üniversite kütüphanelerine, il halk kütüphanelerine, sempozyuma katılan bilim insanlarına, sempozyum bilim ve düzenleme kurulu üyeleri ile çeşitli kurum ve kuruluşlara dağıtılmaya başlanmıştır.