2011 - 2016 yılları arasında 5 (beş ) yıldır müdürlük görevini yapan  Öğr. Gör. Kâzım CEYLAN,  31.03.2016 tarihinden itibaren yeniden  Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Yönetmeliğinin 7. maddesine göre Müdürlük görevine asaleten atanmıştır.

 

Öğr. Gör. Kâzım CEYLAN’ın Özgeçmişi

      

Halen A.E.Ü. Ahilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olan Öğr. Gör. Kâzım CEYLAN, 1953 yılında Kırşehir (Akpınar-Hacımirza Köyü)’de doğdu. İlköğrenimini Köyünde, Ortaöğrenimini Kayseri-Mimar Sinan İlköğretmen Okulunda, Yükseköğrenimini de birincilikle kazandığı Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler Bölümünde tamamladı. Daha sonra Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Ahmet Cevdet Paşa’nın Osmanlı Devleti’nin Çöküşüne Dair Görüşleri” tezi ile bitirdi.

1974-1980 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli yerlerde (Samsun Kavak, Manisa Demirci) liselerde ve öğretmen lisesinde öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1980-1982 yıllarında  Bolu Eğitim Enstitüsünde Müdürlük görevinde bulundu. Bu dönemde teklif ettiği, “Eğitim Akademileri” projesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edildi.

1982-1985 yılları arasında Bursa Erkek Lisesinde görev yaptı. Daha sonra Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Yüksekokuluna (daha sonra Eğitim Fakültesine) öğretim görevlisi olarak atandı.

1991 yılında Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürü olarak göreve başladı. Bu dönemde Türkiye’de “Niçin Az Okuyoruz?” kampanyasını başlattı. 1992 yılından itibaren Gazi Üniversitesindeki görevine geri döndü. Halen bu görevine Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinde devam eden CEYLAN, birçok sosyal ve kültürel amaçlı dernekte yöneticilik yapmıştır.

2011 yılında Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne atanan Ceylan, yurt içinde ve yurt dışında tarihi, kültürel, milli konularda konferanslar vermektedir. Son dönemlerde ahilikle ilgili Türk Dünyasında, Balkanlarda ve Amerika’da konferanslar vermekte, panel ve sempozyumlar düzenlemektedir. İlesam ve Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

 Kâzım Ceylan’ın yayınlanan eserleri:

1)      “Ahilik/Türk-İslâm Medeniyetinde Dünyevî ve Uhrevî Sistem”

2)      “Uluslararası Ahilik Sempozyumu- 2 Cilt”

3)      “Ahiliğe Genç Bakışlar”

4)      “Uygarlık Tarihi”

 

Öğr. Gör. Kâzım CEYLAN