AEÜ Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Kâzım CEYLAN, Demokrasi ve Şehitler Mitinginde “Ahiliği” Anlattı

 

AEÜ Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Kâzım CEYLAN, 7 Temmuz 2016 tarihinde Cacabey Meydanında yapılan “Demokrasi ve Şehitler” Mitinginde, Ahiliği anlatarak, “Ahilik, insanlığı kardeşliğe ve huzura getirecek yegane sistemdir” dedi.

Cacabey Meydanında, Demokrasi ve Şehitler Mitinginin 2. bölümünde Ahiliğin esaslarını, dünya ve hayat felsefesini anlatan Ceylan, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, İl protokolü ve binlerce Kırşehirlinin ilgi ile dinlediği konuşmasında özetle :

“Ahilik, Müslüman Türk’ün insanlığa sunduğu bir kardeşlik ve medeniyet projesidir. Ahilik sistemi ile Buhara’dan Balkanlara, Kırım’a, Kazan’a kadar insanlar imanlarını amele dönüştürmüşler; iş ve meslek sahibi olmuşlardır. Toplumun bütün kesimleri de ahiliği hayat tarzı olarak benimsemiştir. Şehirlerin kurulmasında, imarında ve Anadolu’nun siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda vatanlaşmasında ahiler etkili olmuşlardır.

 

            Ahiler, devleti yaşatmak için büyük gayret sarf etmişlerdir. Selçuklular döneminde şehzadeler arasında hakem olmuşlardır. Çünkü onlar biliyorlar ki, devleti olmayanın namusu, şerefi ve haysiyeti olamazdı. Onlar insanların ayıplarını örtmüşlerdir. Birileri gibi yatak odalarına kameralar, dinleme cihazı koymamışlardır. Ahiler kul hakkına, ehliyet ve liyakata büyük önem vermişlerdir. Soruları çalıp, vasıfsız, kalitesiz yandaşlarını devlet kadrolarına yerleştirip, kul hakkını çiğnememişlerdir. Onlar için temel esas, Allah’ın rızasını kazanmaktı.