KIRŞEHİR POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİNDE “AHİLİK VE KAMU DÜZENİ” KONULU KONFERANS

 

                6 Ekim 2016 tarihinde Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezinde, AEÜ Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Kâzım CEYLAN tarafından “Ahilik ve Kamu Düzeni” konulu konferans verildi. Konferansa Polis Meslek Eğitim Merkezi yöneticileri ve çok sayıda polis adayı öğrenci katıldı.

            Konferansta Öğr. Gör. Kâzım CEYLAN, Ahiliğin tarihi gelişimini ve medeniyetimizin oluşumuna katkılarını anlattıktan sonra “Ahiliğin Kamu Düzeni Üzerindeki Etkilerini” değerlendirdi. Ceylan “Ahilerin oluşturdukları kamu düzeni ahlâki bir temele dayanır. Ahiler, imanı amele dönüştürerek muhteşem bir sistem oluşturmuşlardır. Allah’ın rızasını ve kul hakkını esas kabul ederek gönüllülük esasına dayalı bir nizam oluşturmuşlardır. Ahiler için devlet adeta varlık sebepleridir. Çünkü onlar biliyorlardı ki, devleti olmayanın namusu olmaz, şerefi olmaz, haysiyeti olmaz. Onun içindir ki, Selçuklular döneminde şehzadeler arasındaki taht kavgalarında hakem olmuşlardır. Devletin zafiyete uğradığı dönemlerde devletin en büyük destekçisi olmuşlardır. Yol gösterici, rehber olmuşlardır”.

            Diğer taraftan Moğollara karşı en etkili mücadeleyi ahiler vermişlerdir. “Vatanım ha ekmeğini yemişim, ha uğruna bir kurşun” diyerek vatan savunması yapmışlardır. Birileri gibi düşmanla işbirliği yapmamışlardır. Hem ahlâki bir nizam, hem de gerektiğinde caydırıcı cezalar vermişlerdir. Ahiler kurulan Türk– İslâm şehirlerinin “ruhunu” oluşturmuşlardır dedi.

 

	http://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/polis_meslek_yuksekokulu_kon.jpg

	http://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/pks_2.jpg