Uluslararası Ahilik Ve Ahi Evran Kongresine Katılan AKAM Müdürü Öğr. Gör. Kâzım CEYLAN “ Ahilik, Anadolu’da kavmi hayattan Millet hayatına geçişte etkili olmuştur” dedi.

            TASAM (Türkiye Asya Stratejik Araştırma Merkezi) ile ES-DER (Esnaf Dernekleri Genel Merkezi) tarafından organize edilen 2023 Medeniyet İnşası perspektifinde hazırlanan “Ahilik ve Ahi Evran Kongresi” “Üretim-Tüketim, Sosyal Sorumluluk, Eğitim İş Modeli” ana başlığı ile İstanbul’da gerçekleştirildi. Kongreye 80 civarında bilim insanı ve kuruluş temsilcisi katıldı. Kongrede ayrıca konu ile ilgili çalıştaylar da yapıldı. Kongrenin açılış oturumunda ‘ahiliğin amacını, medeniyet haline dönüşmesini ve eğitim boyutunu’ anlatan Ceylan konuşmasını şöyle sürdürdü:

            “Ahilik Teşkilatının temel amacı, Farabi’nin ifadesiyle ‘Medinet’ül Fasılayı’ yani mükemmel ve müreffeh bir toplum hayatını oluşturmaktır. Bir başka ifade ile Türkçe Fütüvvetnâme yazarlarından Harputlu Nakkaşoğlu Ahmet’in ifadesiyle, “insanı madde ve mâna boyutuyla eğittikten sonra ‘âlemlere nizam vermek’tir. Bunun içinde ahiler önce “ahi insan tipi”ni yetiştirmişlerdir.

            Medeniyet inşa etmede temel faktör insandır. İnsanı eğitmeden istediğiniz medeniyeti kurmak mümkün değildir. Eğer eğitim sisteminiz insana yeni bir ruh, ideal, ahlâk, özgüven, tevazu, üretici bir anlayış kazandırmıyorsa gelecek iddianız olamaz. Eğitim meselesi bir medeniyet meselesidir. Medeniyet köklü bir yaratıcı tasavvuru, kainat (âlem) dünya tasavvuru ve eşya /hakikat tasavvuru geliştirir.

 

            Anadolu’yu fetheden müslüman Türkler, Ahi Evran Veli öncülüğünde Kırşehir merkez olmak üzere, Türk-İslâm Medeniyetini inşa etmeye başlamışlardır. Ahilik Teşkilatı, medeniyetimizin en önemli kuruluşu olarak fonksiyonel olmuş, kavmi hayattan millet hayatına geçişimizi sağlamıştır. Göçebe hayattan şehir hayatına geçişte öncü olmuştur. Anadolu’nun dağına-taşına Türk-İslâm mührü ahilerin öncülüğünde vurulmuştur.”