Ahilik Araştırma Ve Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Ceylan:

Ahilik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Kazım Ceylan, yaklaşan ahilik haftası kutlamaları öncesine yaptığı açıklamada, Ahiliğin fıtrat ve yaratılışa göre olması gerekliliğini ve eğitim sistemi müfredatına girmesi gerektiğini söyledi.
Ahilik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Kazım Ceylan yaptığı açıklamada, “Eğitim sistemi müfredatına ahiliğin alınması çalışmalarını yaptık. 21. yüzyılın ışında Ahiliğin etkili hale getirilmesi ve bunun sonuçlarını da başbakana bizzat kendim rapor halinde verdim. Sunduğumuz raporda Milli eğitim sistemi bugün yeniden düzenlenmeli ve ahilik ilkelerini ve Ahilik esaslarına göre eğitim anlayışında yenilik yapılmalıdır.” dedi.
Eğitimin insanların yaradılışına uygun şekilde yer almasının da ahilik felsefesinde anlatıldığını ifade eden Ceylan, “İnsanın kendi kabiliyetine göre eğitim verilmesi gerekmektedir. Eğitimi ahiler çok önemsemektedir. Ahiler geçmişte de insanların kabiliyetlerine göre eğitim vermişlerdir. İnsanların yapabilecekleri işlere göre onlar ahiler içerisinde de sınıflara ayrılmışlardır. Ustanın çırak yetiştirmesi bu durumun en bariz örneğini oluşturur. Usta çırağında göremediği unsurları yazılı sözlü olarak bildirir sonrasında ise uzmanlaşmak için çırak eğitime girer. Kurt’un yavrusunun kurt olması gibi, Ahiliğin en önemli ögesi, ahlaklı bireyler yetiştirerek topluma faydalı bireyler oluşturmaktır. Bu mana da yetişmek isteyenler tekve zaviyelerde ahiliğin 740 kuralı öğretiliyor. Bu kurallar ise çok ince kurallardır. Su içmekten yemek yeme adabına kadar her şey anlatılır. Bu kurallardan sadece 124 tanesini normal insanın uygulayabilir. Ahilik teşkilatlanması insanların da kabiliyetlerine göre hareket ederek onların yetişmiş birey olmalarını hedefler" diye konuştu.
Ahiliğin topluma Kırşehir merkezli neler kattığını anlatan Öğretim Görevlisi Ceylan, “Ahilikte önemli görülen her şeyin mükemmelini yapmaktır. Ahilik teşkilatlanması ile bizlere mükemmellik kavramını getirmiştir. Teşkilatlanma içerisinde mükemmelliği ve ahlakı kazanamayan insanların da pabucu dama atılmıştır. Temel eğitim kavramında da mükemmelci bir zihniyet vardır. Kadınların önemsenmediği bir toplum anlayışında ahilik kadını değerli kılarak ona sanat eğitimi katmıştır. Bu kapsamda kadının meslek erbabı olması sağlanmıştır. Teşkilatlanmada en önemli unsur kadını aşına, eşine ve işine bağlı yetiştirmiştir. Batı da o dönemler de kadın insan yerine konulmazken ahilik kadını ön plana almıştır” İfadelerini kullandı.
Ahiliğin merkezi Kırşehir’de Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin girişimleri ile Cumhuriyet Tarihinin ilk külliye projesi de Ahi Evran ile aynı adı taşıyan ahilik külliye alanı oluşturuluyor.
Kırşehir tarihi için önemli bir konumda bulunan, Anadolu topraklarında geniş bir esnaf teşkilatlanmasına öncülük eden Ahi Evran-ı Veli Hazretleri’nin türbesinin bulunduğu Ahi Evran Camii ve alanında yapılacak olan Ahi Külliyesi, 55 bin metrekarelik alan içerisinde toplam inşaat alanı 36 bin metrekare olan külliye bünyesinde; Ahilik araştırma Kütüphanesi, Arasta/Bedesten, Ahilik ve Astronomi Müzesi, Usta ve Esnaf Odaları, Dükkanlar, Şadırvan, Sahne ve Tören Alanı, Butik Konaklama Tesisleri ve Yeme -İçme Mekanları ile Kırşehir’imize yakışır, tamamen doğal ahşap ve kesme taşlarla oluşturularak mevcut cami ve türbe yapısına da uygun mimaride hazırlanıyor.

 

 

 

 http://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/RESiM_1.docx.jpg

Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Kâzım Ceylan ile ahilik teşkilatı programında Ahilik Kültürünü anlattı.

Kâzım Ceylan Ahiliği anlattı Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Kâzım Ceylan, Habertürk kanalında Cansu Canan Özgen'le Öteki Gündem'de Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Doç.Dr.Haşim Şahin ve Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Kâzım Ceylan ile ahilik teşkilatı programında Ahilik Kültürünü anlattı.

 

 Ceylan; Ahiliğin esnaf teşkilatlanmasından ibaret olmadığını anlatan Ceylan, "Ahilik müslüman Türk'ün dünyaya sunduğu bir medeniyet projesinin adıdır. Devlet felsefesinin adı hayat tarzıdır" dedi. Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanışma teşkilâtıdır. Aslen Horasan kökenli olup Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan Müslüman Türkmen halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Kendi kural ve kurulları vardır. Günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzendir. Ahi Evran'a Ahi Baba da denir. "Bu medeniyet projesi Selçuklular döneminden itibaren Anadolu'da, Balkanlar'da, Türk dünyasında ve diğer kültür coğrafyamızda siyasi, sosyal, kültürel, dini, askeri, ekonomik alanlarda etkili olmuş Türk İslam Medeniyetinin oluşmasında temel teşkil etmiştir. Bu sebeple biz AEÜ Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak TİKA'nın desteği ile ahilik kültürünü her alanda anlatıyoruz. Ahiliğin milli ve manevi köklerle buluştuğunu katıldığı programda anlatan Öğretim görevlisi Kâzım Ceylan, "manevi ve milli köklerimizin olduğu ülkeleri Ahilikle buluşturmak istedik. Arzu ediyoruz ki, ahilik bütün Türk dünyasının ortak paydası olsun. Yeniden medeniyet inşa etmek isteyen kültür coğrafyamızın mihenk taşı olsun. Bu düşünce ile ahiliği dost ve kardeş ülkelerde tanıtmak için projeler geliştirdik" ifadelerini kullandı.

 

 

Ahilik Araştırma Ve Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Ceylan:

 Ahilik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Kazım Ceylan, yaklaşan ahilik haftası kutlamaları öncesine yaptığı açıklamada, Ahiliğin fıtrat ve yaratılışa göre olması gerekliliğini ve eğitim sistemi müfredatına girmesi gerektiğini söyledi.
Ahilik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Kazım Ceylan yaptığı açıklamada, “Eğitim sistemi müfredatına ahiliğin alınması çalışmalarını yaptık. 21. yüzyılın ışında Ahiliğin etkili hale getirilmesi ve bunun sonuçlarını da başbakana bizzat kendim rapor halinde verdim. Sunduğumuz raporda Milli eğitim sistemi bugün yeniden düzenlenmeli ve ahilik ilkelerini ve Ahilik esaslarına göre eğitim anlayışında yenilik yapılmalıdır.” dedi.
Eğitimin insanların yaradılışına uygun şekilde yer almasının da ahilik felsefesinde anlatıldığını ifade eden Ceylan, “İnsanın kendi kabiliyetine göre eğitim verilmesi gerekmektedir. Eğitimi ahiler çok önemsemektedir. Ahiler geçmişte de insanların kabiliyetlerine göre eğitim vermişlerdir. İnsanların yapabilecekleri işlere göre onlar ahiler içerisinde de sınıflara ayrılmışlardır. Ustanın çırak yetiştirmesi bu durumun en bariz örneğini oluşturur. Usta çırağında göremediği unsurları yazılı sözlü olarak bildirir sonrasında ise uzmanlaşmak için çırak eğitime girer. Kurt’un yavrusunun kurt olması gibi, Ahiliğin en önemli ögesi, ahlaklı bireyler yetiştirerek topluma faydalı bireyler oluşturmaktır. Bu mana da yetişmek isteyenler tekve zaviyelerde ahiliğin 740 kuralı öğretiliyor. Bu kurallar ise çok ince kurallardır. Su içmekten yemek yeme adabına kadar her şey anlatılır. Bu kurallardan sadece 124 tanesini normal insanın uygulayabilir. Ahilik teşkilatlanması insanların da kabiliyetlerine göre hareket ederek onların yetişmiş birey olmalarını hedefler" diye konuştu.
Ahiliğin topluma Kırşehir merkezli neler kattığını anlatan Öğretim Görevlisi Ceylan, “Ahilikte önemli görülen her şeyin mükemmelini yapmaktır. Ahilik teşkilatlanması ile bizlere mükemmellik kavramını getirmiştir. Teşkilatlanma içerisinde mükemmelliği ve ahlakı kazanamayan insanların da pabucu dama atılmıştır. Temel eğitim kavramında da mükemmelci bir zihniyet vardır. Kadınların önemsenmediği bir toplum anlayışında ahilik kadını değerli kılarak ona sanat eğitimi katmıştır. Bu kapsamda kadının meslek erbabı olması sağlanmıştır. Teşkilatlanmada en önemli unsur kadını aşına, eşine ve işine bağlı yetiştirmiştir. Batı da o dönemler de kadın insan yerine konulmazken ahilik kadını ön plana almıştır” İfadelerini kullandı.
Ahiliğin merkezi Kırşehir’de Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin girişimleri ile Cumhuriyet Tarihinin ilk külliye projesi de Ahi Evran ile aynı adı taşıyan ahilik külliye alanı oluşturuluyor.
Kırşehir tarihi için önemli bir konumda bulunan, Anadolu topraklarında geniş bir esnaf teşkilatlanmasına öncülük eden Ahi Evran-ı Veli Hazretleri’nin türbesinin bulunduğu Ahi Evran Camii ve alanında yapılacak olan Ahi Külliyesi, 55 bin metrekarelik alan içerisinde toplam inşaat alanı 36 bin metrekare olan külliye bünyesinde; Ahilik araştırma Kütüphanesi, Arasta/Bedesten, Ahilik ve Astronomi Müzesi, Usta ve Esnaf Odaları, Dükkanlar, Şadırvan, Sahne ve Tören Alanı, Butik Konaklama Tesisleri ve Yeme -İçme Mekanları ile Kırşehir’imize yakışır, tamamen doğal ahşap ve kesme taşlarla oluşturularak mevcut cami ve türbe yapısına da uygun mimaride hazırlanıyor.

 http://dosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/RESiM_1.docx.jpg