VİZYONUMUZ

Ahilik teşkilatının kurulup gelişmesini sağlayan tarihi, sosyal ve siyasi sebepleri inceleyerek Ahilik Kültürünün kültür tarihimiz içindeki yerini ve günümüzdeki etkilerini belirlemek, bu bilgiler ışığında Ahilik kültürünün günümüz Türk toplumuna ve insanlık âlemine katkılarının neler olabileceğini araştırmaktır.