1. Sıtkı, Gedikler (Haz. Kamil Ali GIYNAŞ) Gazi Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Yayın Nu :1  Kırşehir 2004 (Bizimbirobasyaygaz AŞ Ankara)
 2. Ahilik Araştırma Dergisi, AHAD yılda iki defa yayımlanır hakemli dergi cilt : 1 sayı :1 Yaz 2004 Gazi Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Yayın Nu :1  Kırşehir 2004 (Bizimbirobasyaygaz AŞ Ankara)
 3. Ahilik Araştırma Dergisi, AHAD yılda iki defa yayımlanır hakemli dergi cilt : 1 sayı :2 Kış 2005 Gazi Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Yayın Nu :1  Kırşehir 2005 (Bizimbirobasyaygaz AŞ Ankara)
 4. I. Ahi Evran-ı Veli Sempozyumu ve Bildiriler : 12 -13 Ekim 2004 cilt : 1, Kırşehir Valiliği,

Gazi Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Yayını Kırşehir 2005

 1. II. Ahi Evran-ı Veli Sempozyumu ve Bildiriler : 12 -13 Ekim 2004 cilt : 2, Kırşehir Valiliği,

Gazi Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Yayını Kırşehir 2005

 1. II. Ahi Evran-ı Veli Sempozyumu ve Bildiriler : 13 Ekim 2006 cilt : 2, Kırşehir Valiliği,

Ahi Evran  Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Yayını Nu : 4, Ankara 2007

 1. M.Fatih KÖKSAL, Özer ŞEYÖDEYİCİ, Evran (Manzum Piyes) Ahi Evran  Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Yayını Nu : 5, Ankara 2008
 2. Zehra ODABAŞI, Bir Ahi Dostu – Franz Teascner – Hayatı ve Eserleri: 6 Ahi Evran  Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Yayını Nu : 6, Ankara 2008
 3. I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu – Program ve Bildiri Özetleri, (15 – 17 Ekim 2008 –Kırşehir)
 4. I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu – Bildiriler, cilt : 1, (15 – 17 Ekim 2008 - Kırşehir), Basım Yeri ve Tarihi : Ankara 2011
 5. I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu – Bildiriler, cilt : 2, (15 – 17 Ekim 2008 -Kırşehir), Basım Yeri ve Tarihi : Ankara 2011
 6. I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu – Bildiriler, cilt : 3, (15 – 17 Ekim 2008 -Kırşehir), Basım Yeri ve Tarihi : Ankara 2011
 7. 2. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Bildiri Özetleri –  (19 – 20 Eylül 2012) Basım Yeri ve Tarihi : Ankara 2012
 8. 2. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Bildiriler, cilt : 1,   (19 – 20 Eylül 2012- Kırşehir) Basım Yeri ve Tarihi : Ankara 2012
 9. 2. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Bildiriler, cilt : 2,   (19 – 20 Eylül 2012- Kırşehir) Basım Yeri ve Tarihi : Ankara 2012
 10. Ahiliğe Genç Bakışlar Makale Yarışması ve Sempozyumu – Bildiriler, Basım Yeri ve Tarihi : Ankara 2012
 11. Ahilik ve Ahi Evran Konulu Uluslararası Senaryo Eseri Yazma Yarışması,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yayını, Ankara 2015 (Yarışma Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından organize edilmiştir)
 12. Ahilik ve Ahi Evran Konulu Uluslararası Tiyatro Eseri Yazma Yarışması,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yayını, Ankara 2015 (Yarışma Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından organize edilmiştir)

 

2008 yılında yapılan ve üç yıldır bastırılamayan 1. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu Bildirileri yapılan görüşmeler sonunda, 24. Ahilik Haftası Kutlama Komitesi tarafından üç cilt halinde bastırılmıştır.