MİSYONUMUZ

Ahi Evran-ı Velî ve Ahilik Kültürünün Türk kültür ve medeniyet tarihi içindeki yerini bilimsel objektiflik içinde ortaya koymaktır.

VİZYONUMUZ

Ahilik teşkilatının kurulup gelişmesini sağlayan tarihi, sosyal ve siyasi sebebleri inceleyerek Ahilik Kültürünün kültür tarihimiz içindeki yerini ve günümüzdeki etkilerini belirlemek, bu bilgiler ışığında Ahilik kültürünün günümüz Türk toplumuna ve insanlık âlemine katkılarının neler olabileceğini araştırmaktır.

Olusturulma Tarihi:2014-09-15 07:00:34
Guncelleme Tarihi: 2014-09-15 07:00:34