2023 – MEDENİYET İNŞASI TÜRKİYE VİZYONU ULUSLARARASI KONGRESİNDE “AHİLİK ve AHİ EVRAN” MODEL PROJE OLARAK ELE ALINDI

 

                Cumhurbaşkanı’nın himayelerinde TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) tarafından organize edilen “TSV 2023 – Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu Uluslararası Kongresi “Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler” 5-6 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Kongreye 50’den fazla seçkin bilim adamı Medeniyet inşasında etkili olan Referans değerler, kurumlar ve kişiler hakkında bildiri sundular. Kongrenin açılışında TBMM e. Başkanı Bülent ARINÇ, Başbakanlık Başmüşaviri Prof. Dr. Bekir KARLIAĞA ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuşmalar yaptılar. Ayrıca AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan KARAKAYA da açılışa katıldılar.

 Kongreye davet edilen AEÜ Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Kâzım CEYLAN Dünden Bugüne Türk – İslâm Medeniyetinin İnşasında Ahilikkonulu bildiri ile katıldı.

         Bildirisinde Öğr. Gör. Kâzım CEYLAN, “Türkler Anadolu’ya geldiklerinde bu topraklarda Bizanslılar vardı. Bizans uygarlığına üstünlük sağlamak için daha üstün bir medeniyet inşa etmek zorunda idiler. Ahi Evran Veli’nin öncülüğünde Kırşehir Merkez olmak üzere bütün Selçuklu ve Osmanlı Coğrafyasında Fütüvvetnameler esas alınarak kendi alplik, teşkilatçılık ve dayanışmacılık özelliklerini de katarak yeni bir Ahilik modeli ortaya konuldu. Ahilik sayesinde Anadolu vatanlaştı; coğrafya Türkçe şehir, nehir, dağ isimleri ile donatıldı; göçebe Türkmenler yerleşik hayata geçti; herkes işi ve aş sahibi oldu. Ekonomi yerli Rumlardan ve Ermenilerden Türkler’in eline geçti. Osmanlı insan altyapısı oluşturuldu. Ahilik bütünüyle Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasında Orta-Asya’dan Balkanlara kadar teşkilatlandırıldı ve Ahilerin kurmuş oldukları vakıflarla Osmanlı’nın siyasi, ekonomik ve sosyal alanda kalkınmasını sağladı. Yapmış oldukları mimari eserlerle, kadınlar, kurmuş oldukları kadın teşkilatları ile (Bâcıyan-ı Rum) eğiterek üretime kattılar. İnsanlara silahlı eğitim vererek Osmanlı ordusunun ilik nüvesini oluşturdular. Ahlâka ve üretime dayalı geliştirdikleri ekonomik modelle de Osmanlı’nın Cihan Devleti olmasında en büyük katkıyı sundular” dedi.

         AEÜ Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Kâzım CEYLAN konuşmasının sonunda, “2023’teki, 2071’deki Medeniyet Vizyonunda ve İnşasında ahiliğin özünde var olan milli, dini ve evrensel değerler olan kalite, üretim, emeğe saygı, doğruluk, dürüstlük, fedakârlık, cömertlik, dayanışma, helâl lokma, kul hakkı esaslı ahilik yeniden Türkiye’yi Cihan devleti yapacaktır” dedi.

 

* ULUSLARARASI MEDENİYET İNŞASI KONGRESİNDE

“AHİLİK ve AHİ EVRAN” MODEL PROJE OLARAK KABUL EDİLDİ

 

Kongrede ayrıca Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu “Ahilik ve Ahi Evran” Projesi  “Üretim, Tüketim ve Sosyal Sorumluluk İş Modeli” başlığı ile bir çalıştay da düzenlendi. Çalıştaya TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY, ES – DER Genel Başkanı Mahmut ÇELİKUS, AEÜ Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Kâzım CEYLAN’ın  yanı sıra ahilik konusunda araştırmaları ile tanının Prof. Dr. Mehmet KARAGÜL, Prof. Dr. Enver AYDOĞAN, Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE, Prof. Dr. Arif ERSOY, Prof. Dr. Sedat ÇELİKDOĞAN,  HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN ile  diğer ilgili kuruluş temsilcileri katıldı. Çalıştay etkinlikleri bundan sonra Tema Çalıştayları, Ahilik Kültürü Bölge Toplantıları, Ahilik ve Ahi Evran Formu, Karar Alıcılara brifing toplantıları olarak devam edecektir.

Medeniyet İnşası : Referans Değerler, Kurumlar ve Kişiler etkinlikleri çerçevesinde model proje olarak tasarlanan “Ahilik ve Ahi Evran” ile uzman akademik çevreleri ve düşünce kuruluşlarını bir araya getirmeyi, bu çerçevede Türkiye’de kamu, akademi, STK’lar ve iş dünyası temsilcilerinin dâhil olacağı bir tartışma platformu oluşturmayı planlanmaktadır. Bu kapsamda yürütülecek çalışmaların mevcut resmi ve sivil kurumlar arasında iş birliği imkânlarının geliştirilmesine de çok yönlü faydalar ve önemli katkılar sağlayacağını umuyoruz. Hazırlanan bu Model Proje’de: Ahiliğin Türkiye ve Dünya için her ölçekte uygulanabilir “iş modeli” potansiyelinin kurumsallaşmasına katkı yapması ise temel referanstır. Böylece ahiliğin 2023 Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonunda somut olarak yer alması mümkün olabilecektir.

 

 

Olusturulma Tarihi:2015-11-10 13:23:13
Guncelleme Tarihi: 2015-11-11 08:17:10