Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü öğretim görevlisi Kazım Ceylan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen konferansta ahiliği anlattı. Konferansta “Kültür ve Medeniyetimizde Ahilik” konu başlığı altında konuşan Ceylan, Ahiliğin sadece bir meslek teşkilatlanması değil bir medeniyet hareketi olduğunu belirterek, “Ahilik medeniyetimizin temellerinden biridir. Bütünüyle toplumun her kesimini kucaklayan bir medeniyet projesi olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi.
Konuşmasında “Ahilik; İslam inancı ve Türk kültürünün Anadolu’da birleşmesinden doğan kardeşlik, yiğitlik ve cömertlik demektir, fütüvvet esaslarını yani peygamber sünnetini esas alarak ebediliğe kanat açmak demektir.” ifadesini kullanan Ceylan, Ahilerin Kırşehir merkez olmak üzere bütün Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasında teşkilatlandıklarını söyledi.

Olusturulma Tarihi:2014-12-01 12:07:07
Guncelleme Tarihi: 2014-12-01 12:07:07