Değerlendirilen Birim

:

Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi

Değerlendirme Tarihi

:

20.11.2020

Süreç Tanımı

:

 

Referans Standart

:

TS EN ISO 9001:2015 Standardı 9.2 İç Tetkik Maddesi ve YÖKAK Dış Değerlendirme Ölçütleri

 

 

TS EN ISO 9001:2015 Standardının 9.2 İç Tetkik Maddesinin bir gereği olarak, YÖKAK Dış Değerlendirme Ölçütleri de esas alınarak; Birimin, kalite yönetim sisteminin şartlarına ve bu standardın şartlarına uygunluğun sağlanması ve etkili olarak uygulandığı ve sürekliliğinin sağlandığına yönelik bir denetim yapılmıştır.

 

Denetim:

 

Birimin değerlendirmesi uzaktan (BYBS ve Web Sayfası) yapılmıştır. Değerlendirme hakkında birim kalite temsilcisine bilgi verilmiş ve soru listesinde yer alan kanıtlara yönelik bilgi istenmiş, yerinde yapılacak değerlendirmelerde kanıtların isteneceğini belirtilmiştir.

 

Denetim Bulguları:

BYBS üzerinden yapılan değerlendirmede;

FAALİYET PLANLARI: Birim faaliyet planının ve gerçekleşme bilgilerinin girildiği ancak kanıtların sisteme yüklenmediği görülmüştür.

SÜREÇ YÖNETİMİ: Performans parametrelerine yönelik gerçekleşme bilgileri girilmiş ve kanıtlar sisteme yüklenmiştir. 5.5 Paydaş İlişkilerin Yönetimi sürecine yönelik hedef belirlenmemiş ve faaliyet yapılmamıştır.

RİSK YÖNETİMİ: Süreç, faaliyet planı ve idari performans risklerinin belirlenmesine rağmen, risklerin giderilmesine yönelik faaliyetler bazı faaliyetler yapılmış, bazı faaliyetler ise yapılmamıştır. Yapılan faaliyetler sonucunda tekrar değerlendirme yapılmamıştır.

İYİLEŞTİRME PLANI HAVUZU: 2020 yılı 1. İç değerlendirme sonucun iyileştirmeye açık alanlar, BYBS iyileştirme planı havuzuna girilmemiştir.

MEMNUNİYET YÖNETİM SİSTEMİ:  Memnuniyet Yönetim Sitemine gelen bir geribildirim olmadığı görülmüştür.

WEB SAYFASI: Birimin internet sayfasında yer alan Kalite Yönetim Sistemleri başlığı içerisinde yer alan bilgilerin güncel olmadığı ve BYBS de yanlış adrese yönlendirildiği görülmüştür. Paydaşların bilgilendirilmesine yönelik bilgilendirmeler kısıtlı olarak yapılmaktadır.

Uygunsuzluklar:

Yapılan değerlendirmede uygunsuzluk görülmemiştir.

İyileştirilecek Alanlar:

Denetim bulguları içerisinde, iyileştirmeye açık alanlar belirtilmiştir. İç değerlendirme sistemi ölçütlerine (soru listesi) göre kanıtların hazırlanması ve kanıtı olmayan ölçütlere yönelik uygulamaların, TSE dış değerlendirmesinden önce tamamlanması gerekmektedir.

 

 

Değerlendirme sonucunda;

x

Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.

¨

Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. ........... adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.

Değerlendiriciler

İmza

Birim Yöneticisi

İmza

 

Osman Savaş ÇETİNER

 

 

 

Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK

 

 

 

 

Öğr. Gör. Özge BARUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Olusturulma Tarihi:2021-03-09 13:01:05
Guncelleme Tarihi: 2021-04-13 06:20:55