PERFORMANS İZLEME SONUÇLARI

1) 2,7 - Kütüphanede Bulunan Basılı Kitap Sayısı

2) 2,7 - Kütüphaneden Yararlanan Kişi Sayısı

3) 4,1 - Araştırma ve Uygulama Stratejisinin Belirlenmesinde Paydaşlar ile Yapılan İşbirliği Sayısı

4) 4,1 - Araştırma ve Uygulama Stratejisinin Yürütülmesine İlişkin Organizasyon Yapısı, Prosüdür ve İş Akışlarının Varlığı

5) 4,2 - Araştırma ve Uygulama Amaçlı Dış Paydaşlar İle Yapılan İşbirliği Sayısı

6) 5,2 - Düzenlenen Bilimsel Etkinlik Sayısı (Kongre, Sempozyum ve Çalıştay vb.)

7) 5,5 - Paydaşlarla Yapılan Etkinlik Sayısı

8) 5,5 - Paydaşlarla Yapılan Proje Sayısı

9) 4,3 - Medyada Yapılan Tanıtım Faaliyet Sayısı

Olusturulma Tarihi:2021-03-09 13:01:38
Guncelleme Tarihi: 2021-05-24 08:31:55